مسئول فنی آزمایشگاه دکتر شریفی

مسئول فنی آزمایشگاه

 

سمت

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

تصویر

مسئول فنی

دکتری علوم آزمایشگاهی

فروغ شریفی

 

دکتر فروغ شریفیدکتر فروغ شریفی متخصص علوم آزمایشگاهی

دکترای علوم آزمایشگاهی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران 

مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 

 

فرم ورود به آزمایشگاه دکتر شریفی

اشتراک در خبرنامه آزمایشگاه دکتر شریفی

لصفا ایمیل و نام خود را وارد کنید تا از جدیدترین مطالب پزشکی آگاه شوید!
پوشه اسپم ایمیل خود را چک نمائید! آزمایشگاه دکتر شریفی در اصفهان