آخرین اتفاقات ازمایشگاه

راه اندازی تست های تخصصی تشخیص انگلهای بیماریزا در آزمایشگاه دکتر شریفی

Hclhda'hi, Hclhda

در آین آزمایشگاه تمامی انگلهای بیماریزا همچون کریپتوسپوریدیوم، ایزوسپورا، مالاریا، لیشمانیا بصورت روزانه انجام می شود.

برخی از آزمایش های دیگر  آزمایشگاه دکتر شریفی به شرح زیر می باشد:

آزمایش تیروئید

آزمایش ایدز

آزمایش توکسوپلاسما

آزمایش ام اس

آزمایش AMH

آزمایش سالک

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران