مرکز تشخیص انگل شناسی

آزمایشگاه تخصصی انگل شناسی

آزمایشگاه دکتر شریفی، آزمایشگاه در اصفهان، مرکز تشخیص عفونت های انگلی در اصفهان. مجهز به بخش فعال انگل شناسی

 آزمایش، آزمایشگاه، ازمایش، ازمایشگاه

 

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران