راه حل جوش صورت

انگل دمودکس از عوامل آکنه

دمودکس یکی از عوامل مهم آکنه، جوش و روزاسه است و درمان این بیماریها در صورتی که عامل آن دمودکس بشد بی فایده خواهد بود. در آزمایشگاه دکتر شریفی به صورت روزانه حضور دمودکس در پوست صورت تشخیص داده می شود. تشخیص دمودکس توسط دکتری تخصصی انگل شناسی در آزمایشگاه دکتر شریفی، آزمایشگاه در اصفهان انجام می شود.

 

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران