جراحی روحی

جراحی روحی (سایکیک) Psychic surgery

 

جراحی روحی یا سایکیک که دربعضی کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل فیلیپین و آمریکای جنوبی مثل برزیل انجام میشود حقه و کلاه برداری است که فردی با انجام حرکاتی دروغین دست خالی و با استفاده از کمی خون و بافتهای حیوانات به بیمار تلقین میکند که جراحی بدون جراحت و خونریزی انجام میدهد./

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران