آزمایش FIT

اهمیت آزمایش خون مخفی به روش FIT

 توصیه شده است تمامی افراد بالای 50 سال سالی دو بار از نظر خونریزی در روده بزرگ بررسی شوند. دلیل این امر غربالگری سرطان روده بزرگ است. در مواقعی تومورهای روده بزرگ و پولیپها باعث خونریزی می شوند و این خونریزی را می jتوان با آزمایش خون مخفی تشخیص داد. روش روتین آزمایش خون مخفی حساسیت پائینی دارد و تحت تاثیر تغذیه قرار میگیرد. مثلا خوردن گوشت و ... باعث ایجاد مثبت کاذب می شود. روش FIT یا تست ایمونوکمیکال مدفوع Fecal immunochemical test با استفاده از آنتی بادی های اختصاصی علیه هموگلوبین انسان تحت تاثیر تغذیه قرار نگرفته و نیاز به رژیم غذایی قبل از آزمایش ندارد. از طرفی این آزمایش با تشخیص کمپلکس هموگلوبین-هاپتوگلوبین که از هموگلوبین بسیار پایدارتر است، کمترین مقدار خونریزی را تشخیص می دهد.

این تست بصورت روزانه در آزمایشگاه دکتر شریفی، آزمایشگاه در اصفهان انجام می شود.  بهترین آزمایشگاه اصفهان 

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران