پرولاکتین

هورمون پرولاکتین

آزمایش قند دو ساعته

2 hour Post Prandial (2hpp)

آزمایش Inhibin-A

آزمایش اینهیبین

آزمایش CA125 و HE4

تومور مارکر CA125 و HE4 

آزمایش‌ سلامت جنین

Fetus Health Screening

آزمايش Anti-ccp

 آزمايش آرتریت روماتوئید 

فرم ورود به آزمایشگاه دکتر شریفی

اشتراک در خبرنامه آزمایشگاه دکتر شریفی

لصفا ایمیل و نام خود را وارد کنید تا از جدیدترین مطالب پزشکی آگاه شوید!
پوشه اسپم ایمیل خود را چک نمائید! آزمایشگاه دکتر شریفی در اصفهان