آزمایش قند دو ساعته

2 hour Post Prandial (2hpp)

آزمایش Inhibin-A

آزمایش اینهیبین

آزمایش CA125 و HE4

تومور مارکر CA125 و HE4 

آزمایش‌ سلامت جنین

Fetus Health Screening

آزمايش Anti-ccp

 آزمايش آرتریت روماتوئید 

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران