آزمایش Anti-LKM

آزمایش Anti-Liver Kidney Microsomal Antibodies

آزمایش tTG

آزمایش Tissue Transglutaminase Antibody

آزمایش ANCA

آزمایش آنتی‌بادی سیتوپلاسمیک نوتروفیل

فرم ورود به آزمایشگاه دکتر شریفی

اشتراک در خبرنامه آزمایشگاه دکتر شریفی

لصفا ایمیل و نام خود را وارد کنید تا از جدیدترین مطالب پزشکی آگاه شوید!
پوشه اسپم ایمیل خود را چک نمائید! آزمایشگاه دکتر شریفی در اصفهان