آسیب های هندزفری به گوش

آسیب‌های «هندزفری» به گوش برگشت‌ناپذیر است

این مطلب در وب سایت آزمایشگاه دکتر شریفی ، آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان نیز به شرح زیر اشاره گردیده است.

استفاده از هندزفری با صدای بلند و طولانی به ویژه هندزفری‌هایی که به داخل کانال گوش فرو می‌رود موجب آسیب غیرقابل برگشت گوش می‌شود. بهرام ملکوتی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: معیار اثرات مخرب هندزفری روی گوشمناسب‌بودن صدای هندزفری این است که اصلاً نباید فرد کناری متوجه صدای هندزفری شود. همچنین در صورتی که فرد کناری صدای هندزفری را شنید باید دانست که صدای آن برای گوش فرد آزاردهنده است. این متخصص گوش،‌ گلو و بینی تصریح کرد: استفاده از هندزفری‌های جدید که در داخل کانال گوش فرو می‌رود آسیب فراونی به میزان شنوایی گوش می‌زند چرا که فاصله آن با تا پرده گوش بسیار نزدیک است و موجب می‌شود فرد به طور همیشگی قسمتی از شنوایی خود را از دست دهد. ایشان گفت: هندزفری‌های قدیمی به دلیل داشتن بالشتک مقداری هوا بین منبع صوتی و پرده گوش ایجاد می‌کرد و کمتر به گوش صدمه می‌زد ادامه داد. وی اضافه کرد: در مورد آسیب به گوش از طریق هندزفری‌ها یکی موضوع شدت صدا مطرح است و دیگر زمان و مدت گوش‌دادن است که اهمیت دارد. چرا که اگر مدت گوش‌دادن به موسیقی با صدای مناسب زیاد باشد آسیب صوتی ایجاد خواهد شد. ملکوتی خاطرنشان کرد: معیار اینکه متوجه شویم در یک محیط سر و صدا زیاد است یا نه این است که اگر 2 نفر در فاصله یک متری با هم با صدای عادی صحبت کنند و متوجه حرف هم نشوند و مجبور شوند برای شنیدن صدای هم فریاد بزنند نشان‌دهنده این است آلاینده صوتی در آن محیط به حد خطرناک رسیده است.

 

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران