بیمار مبتلا به فرم شدید سالک

اتفاق امروز، نمونه مثبت لیشمانیاز پوستی

تصاویر گرفته شده از نمونه زخم، مشکوک به سالک (لشمانیوز پوستی). بیمار از مراجعین امروز (94/7/12) آزمایشگاه دکتر شریفی: زن 80 ساله- زخم روی بینی- حدود یک ساعت بعد از تزریق گلوکانتیم

از تصاویر بر می آید آلودگی به قدری شدید است که با وجود نمونه گیری نامناسب (وجود خون) تعداد اجسام لشمن (آمایستیگون لشمانیایی) به قدری زیاد است که می توان گفت به تعداد RBC انگل هم وجود دارد. 

ماکروفاژ مملو از آمایستیگوت لیشمانیا یا اجسام لشمن یا لشمن بادی. تصویر اورجینالف متعلق به آزمایشگاه دکتر شریفی آماستیگوت های لشمانیا یا اجسام لشمن به تعداد فراوان در لام تهیه شده از زخم بینی- رنگ آمیری گیمسا- 1000x. تصویر اورجینال متعلق به آزمایشگاه دکتر شریفی

 

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران