راه اندازی آزمایش تشخیص تخصصی عفونت کریپتوسپوریدیوم در آزمایشگاه دکتر شریفی اصفهان

راه اندازی تشخیص تخصصی عفونت کریپتوسپوریدیوم (Cryptosporidium) در آزمایشگاه دکتر شریفی اصفهان بصورت اورژانسی و روزانه به روشهای شناسایی آنتی ژن با الایزا و روشهای روتین میکروسکوپی با استفاده از رنگ آمیزی های زیل-نلسون اصلاح شده و اورامین فنل فلوروسنت

 کریپتوسپوریدیوم تک یاخته ای است که اغلب در کودکان زیر 5 سال و  با سیستم ایمنی سالم و افراد بزرگسال با سیستم ایمنی ناکارآمد مخصوصا افراد مبتلا به ایدز ایجاد کریپتوسپوریدیوزیس[می نماید. در افراد با ایمنی سالم اسهال 1 تا 2 هفته ای که در مواقعی تا 2.5 ماه ادامه پیدا می کند اما در افراد با سیستم ایمنی نا کارآمد بیماری شدیدتری ایجاد می کند و حیات بیمار را به مخاطره خواهد انداخت. تشخیص تخصصی عفونت کریپتوسپوریدیوم (Cryptosporidium) در آزمایشگاه دکتر شریفی اصفهان بصورت اورژانسی و روزانه به روشهای شناسایی آنتی ژن با الایزا و روشهای روتین میکروسکوپی با استفاده از رنگ آمیزی های زیل-نلسون اصلاح شده و اورامین فنل فلوروسنت. برای اطلاعات بیشتر در مورد این آزمایش با آزمایشگاه دکتر شریفی تماس حاصل نمائید.

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران